Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 39,9 kWp tại Thuận An